Design automatické pračky

Zadání a očekávání

Vytvořit novou tvarovou koncepci automatických praček
Integrovat kvalitní elektronické komponenty
Analýza konkurence, návrh ideových konceptů
a rozpracování vybraného designu

Skutečné přínosy

  • Zmapování světových trendů
  • Návrh vlastního tvarového řešení

Realizované fáze

  • Analýza trhu
  • Koncepční návrhy
  • Design produktu

Tohle děláme pro své klienty. Jak můžeme pomoci vám?